K. Groenenboom b.v.
Cultuur technische werken

Aanleg en onderhoud openbaar groen

Uw groenvoorziening is bedoeld om rust te bieden. Mens, dier en natuur te verbinden. En bovendien is de frisse lucht vooral gezond. Groen in de stad verbroederd!


U wilt dit uiteraard zo houden, overwoekerde plantvakken of omvallende bomen zijn in het openbaar groen zeker niet wenselijk. 


Wij denken hierin met u mee, als onderhouders van groen in de stad én daarbuiten, weten wij welke problemen er spelen bij groenvoorzieningen. Wij kunnen u een compleet advies geven waar u zeker bij gebaat bent! Wij zullen altijd mens, dier en milieu in overweging nemen bij de voorkomende werkzaamheden. Hierdoor zal er aan deze zo min mogelijk schade zijn.