Cultuur technische werken

PROJECTEN

Sport

 Renovatie Zwijndrecht


Bij deze renovatie kwamen een groot aantal specialisaties kijken, goede kans dus om onze kwaliteiten ten tonele te brengen!


Dit werk bestond uit het:

- Verwijderen groenstrook en bomen

- Affrezen grastoplaag

- Aanbrengen samengestelde drainage

- Veld onder profiel egaliseren

- 10 centimeter verschralingszand aanbrengen

- 6 centimeter kokosgruis opbrengen

- Compost aanbrengen als startbemesting

- Gips opbrengen

- Geheel doormengen tot homogene toplaag

- Veld naëgaliseren

- Inzaaien

Herstel hoofdveld Lokomotiv Moskou


Omdat er in Rusland geen gespecialiseerde bedrijven zijn werd ons gevraagd om het hoofdveld te renoveren.

De machines werden vervoerd door een Russische transporteur en na enkele vertraging bij diverse grenzen kwamen de machines 3 weken na vertrek aan. Waarna onze chauffeurs naar Rusland werden gevlogen.

Het veld was tijdig afgedekt met een doek zodat het werk geen vertraging kon oplopen.

De werkzaamheden bestonden uit het affrezen van het veld d.m.v de fieldtopmaker en het beluchten van het veld met de kriebeleg. Alle werkzaamheden werden in 3 dagen uitgevoerd.

2 weken na afloop van de werkzaamheden arriveerden de machines terug in Barendrecht.

Groen

Grondbewerking nieuw aangelegd natuurgebied BarendrechtBij dit project was het onze taak om de grond plant- en zaaiklaar te krijgen. Het planten werd door onze opdrachtgever gedaan terwijl wij de inzaai mochten verrichten.


Dit viel niet altijd mee gezien de staat van de ondergrond, dit is een nieuw gemaakt natuurgebied met een gesloten grondbalans, dit houdt in dat de grond uit de ontgraven plassen gebruikt wordt om de resterende percelen op te hogen. Hierdoor ontstaan er hevige wisselingen in de grondsoort. Van zand naar blauwe klei. Hierdoor zaten er een aantal zachte maar ook keiharde plekken. Door onze ervaring, inzet van diverse machines, en goed en open overleg met de opdrachtgever is ook dit project tot een goed eind gebracht.

Natuurherstel voornese duinen


Onze werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het verwijderen en versnipperen van de onderbegroeiing, het verkleinen van de percelen die geplagd moesten worden en het maaien en verzamelen van diverse percelen.

De totaal te rooien/verwijderen oppervlakte bedroeg ca 18 hectare.

Aanleg groenstrook "de Horsten" te Teylingen


Door de komst van een nieuwbouwwijk moest het gebied worden opgeknapt, dit was ons wel toevertrouwd!


De bestaande waterkant moest plaats maken voor een natuurlijke oever, dit gaf een veel natuurlijkere en vertrouwde uitstraling. Ook werden er 2 vijvers aangelegd voorzien van een beschoeiing gemaakt van natuurlijke wilgentenen.

Op de hondenlosloopplaats werden diverse nieuwe speeltoestellen neergezet. Hierna werd het gehele terrein opnieuw ingeplant en ingezaaid.


 

Grond

Aanbrengen compostlaag in kas


Bij dit project was de opdracht om een kas vol te rijden met compost en dit tevens gelijk te egaliseren. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van onze onderlossers. Deze machines zijn door onszelf ontwikkeld en hebben een aantal voordelen t.o.v. kippers. Onze machines hoeven niet te kippen, maar lossen zichzelf aan de onderkant, wat zeker in krappe ruimtes als kassen veel voordeel biedt. Wij nemen per vracht 5 m3 mee, waardoor de productiviteit hoog is, hierbij blijft onze machine stabiel. Ook kunnen onze ervaren werknemers de machines instellen op welke laag u wilt, hierdoor word het egaliseren van de laag aanzienlijk voordeliger, gezien dit veel sneller gebeurd.

Stenenrooien


Onze stenenrooier kan tot een maximale diepte van 30 centimeter door de grond worden getrokken. Hiermee "rooien" wij de grond naar de sterrenzeef, deze zeef breekt en verkleind de grond. De beste werking krijg je dus ook met zeer fijne grond, zeker in combinatie met herhaaldelijk frezen/eggen/opentrekken van de grond. De sterrenzeef zeeft dan een fractie vanaf ongeveer 2 tot 3 centimeter uit de grond.


Deze stenenrooier hebben wij reeds heel wat jaren in bezit, we hebben hier al tal van mooie projecten mee uit mogen voeren. Aangezien in Nederland de natuurlijke stenen in de grond nauwelijks voorkomen gaat het voornamelijk om opgebrachte grond waar puin/vervuiling/stenen/rommel in zit. Hier vind u wat foto's van de werking van onze stenenrooier.
E-mailen
Bellen
Map
Info